menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lễ phát động, ký kết giao ước thi đua thực hiện Chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19; Quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế” và thực hiện chương trình chuyển đổi số
Đăng ngày 02-04-2022 20:04

     Sáng ngày 02/4/2022, UBND xã Hòa Châu tổ chức lễ phát động, ký kết giao ước thi đua thực hiện Chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19; Quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế” và thực hiện chương trình chuyển đổi số.

Đ/c Lê Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã phát động thi đua, ký kết thực hiện chủ đề năm 2022 và chương trình chuyển đổi số

     Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể chủ đề năm 2022, Hòa Châu phấn đấu tỉ lệ bao phủ người tiêm vắc xin đạt trên 99%; thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; giải quyết việc làm cho 200 đến 220 lao động; tiếp tục kêu gọi đầu tư chuyển đổi sản xuất tại vùng hoa Dương Sơn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành vùng chuyên canh theo hướng phục vụ du lịch, Phát triển sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, lúa chất lượng cao trên địa bàn. Phối hợp tổ chức công bố, công khai ranh giới, tổng thể mặt bằng quy hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch, tạo điều kiện cho nhân dân biết được các thông tin quy hoạch được phê duyệt; tiếp tục rà soát đề nghị Thành phố, huyện hủy bỏ các dự án chậm triển khai. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, xử lý quyết liệt các trường hợp xây dựng trái phép, không phép.

     Trong chương trình chuyển đổi số, Hòa Châu phấn đấu tỷ lệ dịch vụ hành chính công trực tuyến mức 4 đạt 80%, tỷ lệ sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành đạt 100% , tỷ lệ hóa đơn điện tử đạt 100% , tỷ lệ người dân có mã ID ( mã định danh, mã nhận dạng) y tế và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân đạt 50%; tỷ lệ học sinh có mã ID và hồ sơ học bạ điện tử đạt 100%.

Bà Nguyễn Thị Tánh - Trưởng thôn Dương Sơn phát biểu hưởng ứng thực hiện chủ đề năm 2022

        Tại buổi phát động thi đua thực hiện chủ đề năm 2022, Các ban ngành đoàn thể và Ban nhân dân 8 thôn đã tham gia ký cam kết triển khai thực hiện và phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hưởng ứng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế”.

Các ngành UBND xã tham gia ký kết thực hiện Chủ đề năm 2022

Ban nhân dân 8 thôn ký cam kết thực hiện tốt chủ đề năm 2022

 

Các tin khác