menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Xã Hòa Châu tổ chức đối thoại với hộ nghèo năm 2023
Đăng ngày 12-02-2023 20:50

        Sáng ngày 12/2, tại hội trường UBND xã Hòa Châu, UBND - UBMTTQVN xã Hòa Châu tổ chức đối thoại với 71 hộ nghèo còn sức lao động năm 2023. 

         Thông qua đối thoại nhằm nắm nhu cầu của từng hộ dân để xây dựng phương án hỗ trợ thoát nghèo bền vững theo nghị quyết của BCH Đảng bộ xã về việc "lãnh đạo thực hiện huy động nguồn lực hỗ trợ đảm bảo 100% hộ nghèo theo chỉ tiêu huyện giao năm 2023". 

         Tại buổi đối thoại, các hộ nghèo đã trình bày những khó khăn trong cuộc sống, nhu cầu, nguyện vọng của từng thành viên trong hộ. Qua đó các hộ được giải thích, tiếp cận các kênh hỗ trợ cho hộ nghèo.      

Nguồn: BTT. UBMTTQVN xã Hòa Châu.