menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Chương trình “Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho Đoàn viên thanh niên”
Đăng ngày 11-06-2022 14:33

      Nhằm giúp cho các thanh niên, người dân trên địa bàn xã có cơ hội tìm được việc làm, giải quyết được vấn đề thất nghiệp, tạo ra thu nhập cho bản thân. Đoàn xã Hoà Châu phối hợp với phối hợp với Doanh nghiệp VNPT – Vinaphone Đà Nẵng Tổ chức chương trình “Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ĐVTN” tại Trung tâm Viễn thông VNPT Đà Nẵng.

        Qua hoạt động này nhằm khẳng định vai trò của thanh niên trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, đặc biệt là tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin, ảnh: Đoàn thnah niên xã