menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hội LHPN xã Hoà Châu tổ chức Chương trình hành quân về địa chỉ đỏ
Đăng ngày 21-04-2022 22:12

      Hướng đến kỉ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội LHPN xã Hoà Châu tổ chức Chương trình hành quân về địa chỉ đỏ dâng hương Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy cho BCH Hội LHPN xã.

         Trong không khí, trang nghiêm, xúc động các chị đã dâng những nén hương trước anh linh các liệt sĩ. Đoàn dành phút mật niệm để tưởng nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc đồng thời, tìm hiểu về lịch sử hình thành Khu căn cứ cách mạng, quá trình lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ Huyện ủy đối với quân và dân huyện Hòa Vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

       Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang thuộc Khu ủy Khu V được hình thành từ những năm 1946 – 1947.  Đây là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử quan trọng như các Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Vang tháng 3/1965, tháng 6/1966, nhiều hoạt động quân sự và chính trị liên tục được triển khai như: Mở trường Đảng để giáo dục và đào tạo cán bộ cách mạng cơ sở, hình thành công binh xưởng để sửa chữa và chế tạo các loại vũ khí thông thường, tổ chức các lớp huấn luyện về phương pháp đánh Mỹ của lực lượng vũ trang do Huyện đội thực hiện… Nơi đây thực sự là trung tâm xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng chủ chốt, đồng thời là đầu não, thủ phủ kháng chiến của cách mạng Hòa Vang thời đánh Mỹ.

       Hiện nay,khu căn cứ cách mạng Huyện ủy đang được đầu tư nâng cấp và sửa chữa. Dự kiến sau khi hoàn thành, khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang sẽ là nơi tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, phát huy các giá trị của di tích và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá đến du khách, giáo dục cho các thế hệ mai sau về truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng của dân tộc.

      Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 Tin, ảnh: Hội LHPN xã