menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Xã Hòa Châu tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự
Đăng ngày 29-06-2020 18:19

          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, nhằm mục đích tăng cường nhận thức và nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh cũng như nâng cao ý thức chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn xã, tối ngày 27 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu, Đoàn thanh niên xã Hòa Châu phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự và học tập 04 bài lý luận chính trị cho đoàn viên với sự tham gia của hơn 90 đoàn viên, thanh niên đến từ 08 Chi đoàn trực thuộc.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

          Đồng chí Thượng úy Trương Thanh Mẫn- Trợ lý Chính trị Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Hòa Vang, báo cáo các chuyên đề về Luật Nghĩa vụ quân sự, thông tin về tình hình biển Đông và chính sách của Đảng, Nhà nước, thông tin về tình hình chính trị thế giới, âm mưu của các thế lực thù địch, chủ trương của Đảng và Nhà nước về quốc phòng - an ninh, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian qua… Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên còn được tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như học tập nội dung của 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

Đồng chí Thượng úy Trương Thanh Mẫn- Trợ lý Chính trị Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Hòa Vang, báo cáo chuyên đề

        Qua buổi tuyên truyền, giáo dục đã góp phần trang bị cho đoàn viên, thanh niên xã nhà những vấn đề lý luận cơ bản nhất lý luận chính trị, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Đoàn thanh niên xã