menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hướng dẫn thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải

VII. LĨNH VỰC: GIAO THÔNG VẬN TẢI

  1. Thủ tục cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự
  • Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ chuyển cho công chức chuyên môn. Công chức chuyên môn xử lý, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả lại cho bộ phận tiếp nhận.

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hành nghề;

+ 02 ảnh cở 3x4 (cm) chụp không quá 06 tháng.

+ Xuất trình:

  • Chứng minh nhân dân;
  • Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Trường hợp tên của chủ sở hữu trong giấy chứng nhận đăng ký phương tiện không trùng với tên người đăng ký hành nghề thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu phương tiện và có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
  • Giấy phép lái xe (đối với trường hợp phương tiện phải được đăng ký, người điều khiển phải có giấy phép lái xe theo quy định).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hành nghề

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 27  tháng  9  năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm