menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Mặt trận xã Hòa Châu triển khai mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường”
Đăng ngày 05-07-2020 20:33

     Ngày 03/7/2020 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Châu và Ban Công tác Mặt trận thôn Tây An tổ chức triển khai mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường” tại thôn Tây An, tổ chức phát động, ký kết thực hiện Mô hình với các chi hội đoàn thể và 02/02 tổ dân cư thôn Tây An.

Các chi hội đoàn thể và tổ dân cư ký kết thực hiện mô hình

     Qua đó các chi hội đoàn thể và tổ dân cư vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện 6 nội dung và 18 tiêu chí của mô hình, xây dựng thôn, xóm an toàn, cảnh quan luôn xanh – sạch – đẹp.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Oanh – UVBTV -  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Châu phát biểu chỉ đạo

     Tại buổi phát động, đồng chí Trần Thị Ngọc Oanh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy -  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Châu đã tuyên truyền cho bà con Nhân dân về chủ đề năm của Huyện, Xã “Năm môi trường, trật tự đô thị và cải cách hành chính”; tuyên truyền 6 nội dung và 18 tiêu chí của mô hình “Khu dân cư thân thiện môi trường”, phát huy vai trò của các chi hội đoàn thể trong quá trình thực hiện như nâng cấp lại mô hình thùng rác môi trường của chi hội phụ nữ, củng cố sinh hoạt CLB môi trường và xây dựng, thực hiện mô hình Tiếng loa môi trường của Ban CTMT hiệu quả...

         Sau Lễ phát động, thôn Tây An tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng 100 cây Hoàng yến, chăm sóc, cắt tỉa tuyến đường hoa kiểu mẫu của thôn.

   Nhân dân thôn Tây An ra quân dọn vệ sinh môi trường

                                                                    Tin Nguyễn Thị Chuẩn