menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hội nghị điển hình tiên tiến xã Hòa Châu lần thứ nhất năm 2020
Đăng ngày 01-07-2020 20:06

         Sáng ngày 01/7/2020, UBND xã Hòa Châu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến xã Hòa Châu lần thứ nhất năm 2020 để tổng kết các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 5 năm (2015-2020) đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ thi đua 5 năm (2020-2025).

             

Đồng chí Nguyễn Bình-HUV-PBT Đảng ủy xã-Chủ tịch UBND xã Hòa Châu phát biểu khai mạc Hội nghị

         Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến xã Hòa Châu lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới của xã, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần thi đua yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí mới trong thi đua lao động sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cánh Hội nghị

          Báo cáo tại Hội nghị, Đồng chí Huỳnh Cao Trí-Phó CT UBND xã đã đánh giá kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua trên các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, mà nhất là người dân đã hưởng ứng tích cực của các hoạt động, phong trào chung tay xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả đáng kể. Kinh tế trên địa bàn xã liên tục duy trì với tốc độ tăng trưởng khá, tăng bình quân hằng năm 13,54%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất Thương mại-dịch vụ tăng từ 55,8% lên 63,5%;Tiểu thủ công nghiệp-Xây dựng giảm từ 37,8% lên 32,5%, nông nghiệp giảm từ 6,4% xuống còn 4%. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 27,25%/năm.Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 31,66 triệu đồng/người/năm; đến năm 2019 đạt 55,17 triệu đồng/người/năm.

    Qua phong trào thi đua phát triển kinh tế, có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nổi bật như: Phong trào thi đua“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới-Đô thị văn minh”được triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt với một số mô hình tiêu biểu như: mô hình trồng hoa ứng dụng Công nghệ cao tại vùng hoa Dương Sơn, mô hình khu dân cư văn hoá nông thôn mới, mô hình dòng họ học tập hay phong trào thi đua thực hiện ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp, mô hình “Thôn không rác”,”Thôn xã thân thiện môi trường”; chương trình chung tay xây dựng đường giao thông, điện chiếu sáng kiệt hẻm được triển khai có kết quả. Nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới: hiến 750m2  đất ở; 2.500mđất nông nghiệp; 1.500m tường rào, cổng ngõ; nhiều công trình văn hóa, cơ sở hạ tầng 100% kinh phí do nhân dân đóng góp xây dựng, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồngvà thi đua xây dựng tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn 08 thôn.

      Tại Hội nghị, UBND xã đã khen thưởng 08 tập thể, 03 mô hình và 31 cá nhân tiêu biểu qua các phong trào trong 5 năm qua.

 

Khen thưởng các tập thể, mô hình điển hình tiên tiến

Khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến

Các tin khác