menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC XỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Đăng ngày 01-12-2019 10:05

       Từ ngày 29-30 tháng 12 năm 2019. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Châu đã tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, 9 HĐND xã khóa XII; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 8 và phát sinh từ kỳ họp thứ 8 đến nay, thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã; đồng thời nghe cử tri tham gia ý kiến tại 8 điểm tiếp xúc cử tri. Hầu hết cử tri đều nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội – Quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ảnh: Tiếp xúc cử tri tại khu vực  thôn Cẩm Nam

          Cử tri tham gia nhiều ý kiến, trong đó đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND xã trả lời và giải thích. Cử tri 8 thôn đã kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân xã tập trung vào các lĩnh vực như: Nông nghiệp; vệ sinh môi trường; giải tỏa đền bù …

Ảnh: Tiếp xúc cử tri tại khu vực thôn Giáng Đông      

          Sau khi nghe phản ánh của cử tri tại 8 điểm tiếp xúc, thay mặt đại biểu HĐND xã tại mỗi khu vực đã giải thích các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri về những vướng mắc, khó khăn tại các thôn để tiếp tục có hướng giải quyết đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri. Hội nghị tiếp xúc cử tri tại 8 khu vực đã có 61 ý kiến, đại diện các tổ đại biểu HĐND xã đã giải trình 49 ý kiến, còn lại 12 ý kiến, trong đó có 9 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố và các đơn vị; 3 ý kiến thuộc thẩm quyền của xã giải quyết ./.                                                        

Tin ảnh: Nguyễn Thị Chuẩn