menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)
Đăng ngày 24-09-2019 10:05

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 39 từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 23/9/2019

Sáng

-Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

 

Chiều

-14h: Họp kỳ họp thứ 9 HĐND

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

 

Thứ ba
Ngày 24/9/2019

Sáng

-8h: Hội Thảo GDMN

 

Tại T.Phố

A.Tuấn

 

Chiều

-14h: Kiểm tra VSATTP

 

Tại Dương Sơn

 

A.Tuấn

Thứ tư
Ngày 25/9/2019

Sáng

-8h: Nghiệm thu, bàn giao công trình đã hoàn thành tại Quang Châu

Tại thôn

A.Trí

-8h: HN cán bộ công chức tại trường MN Hoa Mai

 

Tại trường

 

A.Tuấn

Chiều

-14h: Khảo sát của Đoàn Trung ương HNDVN

Tại xã

A.Trí

-14h:Họp rà soát quy hoạch

Tại huyện

A.Bình

14h: Kiểm tra VSATTP

Tại thôn

A.Tuấn

Thứ năm
26/9/2019

Sáng

-7h30: Làm việc tại cơ quan

 

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

 

 

-14h: Họp ra quân năm VHVNĐT

Tại xã

A.Tuấn

Thứ sáu

27/9/2019

Sáng

-8h: Hội nghị CCCC tại trường Lê Kim Lăng

 

Tại trường

A.Tuấn

Chiều

 

-14h: Lấy ý kiến quy hoạch trường Lê Kim Lăng

 

Tại Huyện

A.Trí