menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
HỘI NÔNG DÂN XÃ HÒA CHÂU TUYÊN TRUYỀN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ VẬN ĐỘNG HỘI VIÊN NÔNG DÂN THAM GIA ĐI XE BUÝT CÔNG CỘNG
Đăng ngày 16-08-2019 04:56

        Tối ngày 15/8/2019 tại nhà họp thôn Bàu Cầu, Hội Nông dân xã Hòa Châu, tổ chức buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Đồng chí thiếu tá Thái Anh Tuấn – Đội trưởng đội tuyên truyền cảnh sát thành phố Đà Nẵng là báo cáo viên buổi tuyên truyền.

Ảnh: Báo cáo viên Thiếu tá Thái Anh Tuấn - Đội trưởng đội tuyên truyền cảnh sát thành phố Đà Nẵng

        Qua buổi tuyên truyền, phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông” ; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đi xe buýt công cộng.

Ảnh: Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Nội dung tuyên truyền:

          Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ;

          Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

         Kế hoạch số 2176/UBND-KH, ngày 26/3/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về tuyên truyền Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ; xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội; trọng tâm là bảo vệ an toàn cho trẻ em và người lớn nêu gương về văn hóa giao thông;

          Phổ biến Nghị định 171/2013/NĐ- CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đi xe buýt công cộng.

         Sau buổi tuyên truyền có một số hội viên nông dân tham gia phát biểu ý kiến về trật tự an toàn giao thông, về một số vấn đề thường gặp trong tham gia giao thông ./.

                                                                       Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chuẩn