menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
HỘI NÔNG DÂN XÃ HÒA CHÂU VỚI CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NHẬN DẠNG SÂU KEO VÀ CÁC BỆNH HẠI LÚA VỤ HÈ THU
Đăng ngày 29-07-2019 19:58

        Chiều ngày 29/7/2019 tại nhà họp thôn Phong Nam, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Hòa Châu, tổ chức buổi tập huấn nhận dạng sâu keo và các bệnh hại lúa vụ Hè thu năm 2019 và các cây trồng khác trong trồng trọt. Về dự chương trình tập huấn có ông Lê Năm – Chuyên viên phòng kỷ thuật Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, đồng thời cũng là báo cáo viên chương trình tập huấn.

Ảnh: Quang cảnh buổi tập huấn

        Trong  buổi tuyên truyền ông Lê Năm – Chuyên viên phòng kỷ thuật Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đã tập huấn cho bà con nông dân về loại sâu keo mùa Thu có các đặc tính của một loài sâu nguy hiểm: khả năng di chuyển xa, phát tán mạnh mẽ, khả năng sinh sản rất cao, phàm ăn, khả năng kháng thuốc rất nhanh gây nguy hiểm cho ngành trồng trọt và rất khó khăn trong phòng ngừa và kiểm soát.

        Nội dung tuyên truyền tập huấn về “Sâu keo mùa Thu”

               - Vị trí phân loại, ký chủ và phân bổ;

               - Đặc điểm sinh học, sinh thái;

               - Về thiên địch;

               - Điều tra, phát hiện;

              - Quản lý sâu keo mùa Thu trong đó có biện pháp canh tác; biện pháp thủ công; biện pháp sinh học; giống kháng sâu; biện pháp bẫy, bả và biện pháp hóa học.

Ảnh: Tài liệu tổng hợp về sâu keo

          Ngoài việc tuyên truyền tập huấn Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật phát tờ rơi Tài liệu tổng hợp về sâu keo mùa Thu để người nông dân theo dõi và có biện pháp phòng ngừa và chăm sóc cây trồng tốt hơn./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chuẩn