menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021
Đăng ngày 17-07-2019 16:15

        Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2019, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang tiếp xúc cử tri của 2 xã Hòa Châu, Hòa Phước tại Hội trường UBND xã Hòa Châu, nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và báo cáo trả lời ý kiến cử tri. Tại buổi tiếp xúc có hơn 100 cử tri của hai xã Hòa Châu, Hòa Phước tham dự.

       ( Quang Cảnh Hội nghị) 

       Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Bà Trần Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Châu thay mặt đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện đã báo cáo nội dung kết quả kỳ họp thứ 9, thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả trả lời các ý kiến của cử tri trong kỳ tiếp xúc trước.

        Cử tri tại hai xã bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh cũng như thành công của kỳ họp thứ 9. Đồng thời cử tri hai xã đã kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện một số nội dung nổi cộm trên địa bàn: việc bố trí đất chôn cất người qua đời, việc giải quyết diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được, điện đường tại các tuyến giao thông kiệt hẻm, giao thông nông thôn và nước tưới cho vụ Hè Thu của nhân dân trên địa bàn xã.

        Sau khi nghe phản ánh của cử tri, thay mặt đại biểu HĐND huyện, ông Nguyễn Phụ -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Châu đã giải thích các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri về những vướng mắc, khó khăn tại các thôn để tiếp tục có hướng giải quyết đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri./.

                                                               Tin, ảnh: Huỳnh Thị Anh.