menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hội nông dân xã Hòa Châu tổ chức buổi tuyên truyền chuyên đề về “Nông dân trong thời kỳ đổi mới”
Đăng ngày 11-10-2018 06:39

           

            Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2018), Hội nông dân xã Hòa Châu tổ chức buổi tuyên truyền chuyên đề về “Nông dân trong thời kỳ đổi mới” và ôn lại truyền thống của Hội Nông dân vào chiều ngày 10/10.

              Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòa Châu lần thứ XIII , nhiệm kỳ 2015 – 2020, phấn đấu đến năm 2020 về cơ cấu kinh tế tiểu thủ công nghiệp chiếm 35,5%, thương mại dịch vụ chiếm 61 %, nông nghiệp chiếm 3,5 %, thu nhập bình quân đầu người 35-50 triệu đồng/người/ năm. Hội Nông dân cần đẩy mạnh  phong trào yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giáo dục đổi mới công tác và phương thức hoạt động, tích cực nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Hội, phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, vận động đông đảo hội viên tích cực tham gia, thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, nhất là tham gia, hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã.

Đồng chí Ngô Văn Lâu-Chủ tịch Hội Nông dân xã ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân 

             Phát biểu tại buổi tuyên truyền, đồng chí Ngô Văn Lâu-Chủ tịch Hội Nông dân xã nhấn mạnh: “Đề nghị cán bộ, hội viên nông dân xã Hòa Châu tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vốn có. Ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và phong trào phát triển sản xuất, ổn định đời sống, thể hiện vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân, trong đó nông dân là chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới vào cuối năm nay.Tiếp tục duy trì và nâng cấp các tiêu chí, phát động phong trào Nông dân chung tay xây dựng Thôn kiểu mẫu Nông thôn mới”.

 Tin, ảnh: Văn phòng UBND xã