menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Đại hội Đại biểu Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Châu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022
Với chủ đề “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ xã Hòa Châu”, Sáng ngày 24/02/2017, Hội CCB xã Hòa Châu tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022.
Trong 5 năm qua, Hội đã vận động cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức vận động hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Tham gia tích cực và có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa- xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Hội đã vận động cán bộ, hội viên hiến trên 150 m2 đất, chặt hàng trăm cây ăn quả, tháo dở 115m tường rào cổng ngõ, tham gia 150 ngày công lao động  san ủi mặt bằng, đổ bê tông 80m đường giao thông nội đồng và giao thông kiệt hẻm, đóng góp hơn 60 triệu đồng làm các công trình dân sinh, trồng 5.000 cây keo lá tràm, 200 cây keo sao đen, xây dựng 8 đoạn đường tự quản, làm 15 panô tuyên truyền, xây dựng 2 câu lạc bộ môi trường, nâng tổng số lên 3 câu lạc bộ môi trường. Thực hiện ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp Hội đã tổ chức tuyên truyền vận động hơn 1650 lượt hội viên tham gia dọn vệ sinh trên các tuyến đường do Hội đảm nhận, đã tạo cảnh quang môi trường thông thoáng, sạch đẹp, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
Nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định 07 nhiệm vụ trọng tâm, hướng vào các chủ đề chính là thực hiện nhiệm vụ chính trị ;tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; tham gia phát triển KTXH, củng cố QP-AN, với các chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu hằng năm có tổ chức 100% Chi hội đạt TSVM, có 50-60% đạt TSVM xuất sắc, không có chi hội yếu; Hội CCB xã đạt TSVM. 99% trở lên hội viên đạt gương mẫu và 98,5% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”; Phấn đấu đến cuối năm 2018 xóa hết hộ Hội viên CCB nghèo theo chuẩn mới thành phố và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy đề ra hằng năm phải vận động hổ trợ 1 địa chỉ để xóa nghèo; Phấn đấu xây dựng được từ 1 đến 2 mô hình mới của Hội./.