menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND Thành phố Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 29/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31-08-2018 00:00
Ngày có hiệu lực: 10-09-2018 00:00
Trích yếu: Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố
Loại văn bản: Quyết định
File đính kèm