menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc công nhận khu vực xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đạt tiêu chí đô thị loại V
Đăng ngày 30-03-2020 12:05
File đính kèm