menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 50 (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018)
Đăng ngày 10-12-2018 12:57

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 50 từ ngày 10/12/2018  đến ngày 14/12/2018)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 10/12/2018

Sáng

-8h:Hội nghị tổng kết công tác Đảng

Tại Huyện

A.Bình

Chiều

-14h: Họp Ban thường vụ

 

Tại xã

A.Bình

Thứ ba
Ngày 11/12/2018

Sáng

-8h: Khám nghĩa vụ quân sự

Tại xã

A.Bình

-8h: Họp triển khai kế hoạch tiếp đoàn Hàn Quốc

Tại Huyện

A.Tuấn

Chiều

-14h: Khám nghĩa vụ quân sự

Tại xã

A.Bình

Thứ tư
Ngày 12/12/2018

Sáng

-8h: Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và đề ra Nghị quyết năm 2019.

 

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại huyện

 

A.Bình

Thứ năm
Ngày 13/12/2018

Sáng

 

-8h: Kiểm điểm tập thể và cá nhân Thường trực HĐND; UBND

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

 

-14h: Kiểm điểm tập thể và cá nhân Thường trực HĐND; UBND

Tại chợ

 

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ sáu

14/12/2018

Sáng

-8h: Dự Đại Hội Mặt trận (Trù bị )

 

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn

-8h:  Sơ kết 3 năm tạo nguồn cán bộ nữ

Tại Huyện

A.Bình

Chiều

-14h: HN cán bộ Toàn quốc nghiên cứu chuyên đề làm theo Bác

Tại Huyện

A.Bình,A.Tuấn