menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018)
Đăng ngày 29-10-2018 22:09

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2018  đến ngày 02/11/2018)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần 

Thứ hai
Ngày 29/10/2018

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình, A.Trí,A.Tuấn

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn, A.Trí

Thứ ba
Ngày 30/10/2018

Sáng

-8h: HN triển khai lập danh sách tăng giảm BHYT

Tại thành phố

A.Tuấn

Chiều

-14h: Góp ý bộ tiêu chí giải toả đền bù

Tại Huyện

A.Trí

Thứ tư
Ngày 31/10/2018

Sáng

-8h: Tập huấn về tha tù trước thời hạn

Tại thành phố

A.Tuấn

-8h: Họp đường vành đai

Tại Huyện

A.Bình

-8h: Họp liên tịch HĐND,UBND,UBMTTQVN

Tại xã

A.Bình

Chiều

-14h: Tập huấn về tha thù trước thời hạn

Tại thành phố

A.Tuấn

Thứ năm
Ngày 01/11/2018

Sáng

-8h: Kiểm tra VSATTP(bún, mì)

Tại xã

A.Tuấn

-8h: Làm việc với báo chí

 

Tại xã

 

​A.Bình

Chiều

 

-14h: Giải quyết đơn ông Lê Hùng Cường

 

Tại xã

 

A.Bình

Thứ sáu
Ngày 02/11/2018

Sáng

 

-8h: Tiếp đoàn Uông Bí

 

Tại xã

A.Bình, A.Trí,A.Tuấn

Chiều

-14h: Họp Ban chấp hành Đảng bộ

Tại xã

A.Bình, A.Trí,A.Tuấn

-14h: Họp giải quyết vướng mắc đường vành đai

Tại Huyện

A.Bình