menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, UBND phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng
Đăng ngày 01-10-2022 06:45
File đính kèm

Các tin khác