menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022
Đăng ngày 11-01-2022 17:23

Sáng 11 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lý- Huyện ủy viên, Chánh văn phòng UBND huyện Hòa Vang cùng toàn thể cán bộ công chức người lao động cơ quan xã Hòa Châu, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban CTMT 08 thôn, Đội Thuế liên xã, Hợp tác xã 1 Hòa Châu, Thú y viên.

      Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các hội, đoàn thể; sự cố gắng, nỗ lực của các ngành và toàn thể nhân dân; Ủy ban Nhân dân xã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, đề ra những giải pháp, để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã đạt kết quả. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu Huyện giao, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và môi trường được tăng cường; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ cho công dân thực hiện có hiệu quả; công tác tư pháp, hộ tịch, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được nâng lên. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

      Trong năm tới, Ủy ban nhân dân xã đề ra phương hướng nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Nâng cao quy mô, chất lượng; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đi đôi với phát triển kinh tế, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tập trung cho công tác giảm nghèo; đảm bảo an sinh xã hội; từng bước tăng thu nhập ổn định đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; giữ vững sự ổn định về chính trị - xã hội. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức ở từng lĩnh vực phụ trách; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân; tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận, các Hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực nằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Tại Hội nghị đã khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, khen thưởng 3 thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 cá nhân ở thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh