menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
HỘI LHPN XÃ HÒA CHÂU TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM NĂM 2021
Đăng ngày 17-12-2021 15:40

     Xác định công tác phòng, chống mại dâm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về văn hoá truyền thống, giá trị đạo đức, nhân phẩm, ý thức trách nhiệm trong việc chăm lo, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. Tuyên truyền phòng chống mại dâm gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Được sự hỗ trợ của Hội LHPN Thành phố và Hội LHPN huyện Hòa Vang, tối ngày 16/12/2021 Hội LHPN xã Hòa Châu tổ chức chương trình Giao lưu Phòng chống tệ nạn mại dâm cho cán bộ hội viên phụ nữ và chủ các cơ sở nhà nghỉ trên địa bàn xã.

Về tham dự Chương trình có Chị Lê Thị Bảo Linh – Chuyên viên Ban Tuyên giáo – luật pháp chính sách Hội LHPN Thành phố, Chị Lê Huyền Trâm – HUV – Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa Vang, Cán bộ Thường trực Văn Phòng Hội LHPN huyện, đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngân – Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã, các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, Ủy Ban nhân dân, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã  và các ban ngành Hội đoàn thể ở xã.

         Với mục đích cung cấp thông tin, kiến thức về công tác phòng chống mại dâm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong phòng chống mại dâm, Chú trọng hoạt động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chữa trị, giáo dục, hỗ trợ giảm hại, vận động, giảm kỳ thị tạo điều kiện về tâm lý giúp chị em làm nghề bán dâm tái hoà nhập cộng đồng bền vững… Tại buổi giao lưu, các chi hội đã tham gia giao lưu văn nghệ; rung chuông vàng, xử lí tình huống thông qua hình thức sân khấu hóa với chủ đề phòng, chống mại dâm và buôn bán phụ nữ.

Phát biểu tại chương trình giao lưu, Chị Dương Thanh Tùng – Chủ tịch Hội LHPN xã nhấn mạnh: “các cấp Hội từ xã đến Chi hội tiếp tục tổ chức các hoạt động tập trung vào chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; mỗi cán bộ hội viên là mỗi tuyên truyền viên tích cực góp phần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về sự nguy hại của mại dâm đối với gia đình và xã hội. tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn mại dâm ra khỏi cộng đồng.”

Tin, ảnh: Hội LHPN xã