menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đăng ngày 18-06-2021 12:47

        Sáng ngày 18/6/2021, Ủy ban bầu cử xã Hòa Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

         Trong công tác bầu cử, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Châu tiếp thu triển khai các ý kiến chỉ đạo của cấp trên phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo từ công tác thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên UBBC xã; cơ cấu thành phần các tổ chức phục vụ bầu cử đúng theo luật định; tổ chức thành công hiệp thương  nhân sự, tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến đối với các ứng cử viên, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; tổ chức tuyên truyền vận động cử tri tham gia bầu cử gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19…Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xã Hòa Châu diễn ra tương đối thuận lợi, ổn định với số lượng cử tri tham gia bầu cử đạt 98,94%. Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã(khóa XIII), nhiềm kỳ 2021-2026 đạt yêu cầu, đảm bảo tỷ lệ cơ cấu, thành phần theo Nghị quyết HĐND xã đề ra với số lượng 30 đại biểu.

Đ/c Lê Văn Hùng Vương-UVBTV-Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Trần Thị Ngọc Oanh-UVBTV-Chủ tịch UBMTTQVN xã phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị tổng kết bầu cử, Ủy ban nhân dân xã đã khen thưởng 05 tập thể, 12 cá nhân và biểu dương 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử