menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Mô hình "Tiếng loa tuyên truyền " của hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Châu
Đăng ngày 17-05-2021 18:00

Để giúp cán bộ hội viên phụ nữ và người dân chủ động nắm bắt được  tình hình, cách phòng chống, bảo vệ sức khỏe cho bản thân,  gia đình và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Đồng thời tuyên truyền thông tin về bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội LHPN xã Hòa Châu với mô hình "Tiếng loa tuyên truyền" ra quân tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã, đồng thời phát 300 tờ rơi tuyên truyền và 1000  "tai giả" đeo khẩu trang cho các hộ tiểu thương và nhân dân tại 3 chợ: Chợ Hòa Châu, chợ Phong Nam, chợ Dương Sơn.

Tuyên tuyền tại Chợ Hòa Châu

     Với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các văn bản chỉ đạo, chỉ thị của Chính phủ, Thành Phố, huyện về phòng, chống dịch COVID-19 giúp người dân dễ dàng nắm bắt và chủ động thực hiện. Và một số nội dung tuyên truyền về bầu cử sẽ góp phần làm  cho cán bộ, hội viên phụ nữ và bà con nhân dân trên địa bàn xã  nêu cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí  vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hướng về ngày  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026 . 

Ra quân tuyên tuyền của Hội viên Hội LHPN xã Hòa Châu

​Mô hình "Tiếng loa tuyên truyền " góp phần cổ vũ hội viên phụ nữ và bà con nhân dân nêu cao tinh thần tự giác, chủ động phòng chống dịch bệnh covid19 và tích cực tham gia cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp và thật sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Tin, ảnh: Hội LHPN xã Hòa Châu