menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Mô hình “Mái nhà xanh” thu gom rác thải nhựa, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” của chi hội phụ nữ thôn Cẩm Nam
Đăng ngày 14-05-2021 17:50

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ Hòa Châu lần thứ XIV , nhiệm kỳ 2021-2026,hướng đến chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp. Đồng thời hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa và ngày môi trường thế giới. Chi hội phụ nữ thôn Cẩm Nam triển khai thực hiện và ra mắt mô hình “Mái nhà xanh” thu gom rác thải nhựa, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” bước đầu đưa vào sử dụng có hiệu quả.


"Mái nhà xanh" được đặt ở phía trước khu chung cư nơi sinh sống của nhiều hộ dân tập trung người qua lại. Điều này đã tạo được sự thu hút, quan tâm và hưởng ứng của các hộ dân.
Chị Đinh Thị Thủy - Chi hội trưởng Phụ nữ cho biết "Mái nhà xanh” thu gom rác thải nhựa không chỉ đơn giản là giáo dục ý thức phòng , chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường mà chính từ việc “làm nhỏ -ý nghĩa lớn” của mô hình sẽ tạo nguồn thu để giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế tạo được thu hút và lan tỏa đông đảo chị em phụ nữ tham gia hưởng ứng nhiệt tình".


Thông qua mô hình "Mái nhà xanh" đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viện phụ nữ  đối với công tác bảo vệ môi trường và hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa. Hi vọng những hành động nhỏ sẽ tiếp tục được lan tỏa làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn với việc tạo dựng nên một xã hội xanh- sạch-đẹp, văn minh./.

Tin. ảnh: Hội LHPN xã Hòa Châu