menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Quyết định 05/2021 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 25-03-2021 23:28
File đính kèm

Các tin khác