menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã Hoà Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Đăng ngày 25-12-2018 19:46

     Ngày 25/12/2018, Hội đồng nhân dân xã Hoà Châu khai mạc  Kỳ họp thứ 7 khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7 khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Hội đồng nhân dân xã Hoà Châu.

     Trong năm 2018, xã Hòa Châu đã tập trung thực hiện chủ đề "Năm nông nghiệp, kỳ cương hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư", triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, nhiều chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành với kết quả tích cực như: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.118,5 tỷ đồng, tăng 2,14% so với Nghị quyết; Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đến 20/11/2018:2.825.978.000 đồng/2.448.000.000 đồng, đạt 107,28% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã giao; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 5,55%, giảm 0,73% so với năm 2017 (6,28%); Tỷ suất sinh giảm 0,21%0 so với năm 2017 (huyện giao giảm 0,19%0). Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 6,5%, giảm 0,2% so với năm 2017 (6,7%); Trong năm giải quyết việc làm 275 lao động; Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công, các đối tượng xã hội. Kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng mô hình sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao tại vùng hoa Dương Sơn đạt hiệu quả. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,176 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Nguyễn Phụ - Bí thư Đảng bộ xã - Chủ tịch HĐND xã Hòa Châu phát biểu tại Kỳ họp

        Kỳ họp đã thông qua các báo cáo: về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã; báo cáo lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- xã hội và Ban Pháp chế, HĐND xã cùng một số tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND năm 2019...

Tin, ảnh: HĐND xã