menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)
Đăng ngày 25-11-2019 16:25

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 48 từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 25/11/2019

Sáng

-8h: Họp góp ý báo cáo trả lời ý kiến cử tri

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn

-8h: Giao ban CT,PCT huyện

Tại huyện

A.Trí

Chiều

-14h: Giao ban tuần

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ ba
Ngày 26/11/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

-14h: Tập huấn bình đẳng giới

Tại quận

Cẩm Lệ

A.Tuấn

Thứ tư
Ngày 27/11/2019

Sáng

-8h: Họp thông qua báo cáo chính trị

Tại xã

A.Bình,A.Trí,A.Tuấn

Chiều

-14h: Họp thông qua báo cáo chính trị

Tại xã

 

A.Bình,A.Trí,A.Tuấn

Thứ năm
28/11/2019

Sáng

-8h: Lấy ý kiến dự thảo số liệu đề án đô thị loại V

Tại xã

A.Bình,A.Trí,A.Tuấn

-8h: Kiểm tra tư pháp

Tại xã

A.Trí

Chiều

-14h: Kiểm tra CCHC,VTLT

Tại xã

A.Trí

Thứ sáu

29/11/2019

Sáng

-8h: Hội nghị quản lý Nhà nước về khoáng sản

Tại Huyện

A.Trí

Chiều

-14h: Làm việc với Cục thống kê thành phố

Tại huyện

A.Trí