menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 47 từ ngày (18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)
Đăng ngày 18-11-2019 17:24

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 47 từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 18/11/2019

Sáng

-8h: Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn

-8h: Báo cáo liên quan rà soát các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện

Tại huyện

A.Trí

Chiều

-14h: Giao ban tuần

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ ba
Ngày 19/11/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

-14h: Tiếp xúc cử tri HĐND thành phố

Tại huyện

A.Trí

Thứ tư
Ngày 20/11/2019

Sáng

-8h: Hội nghị triển khai chỉ thị 35

Tại xã

A.Bình,A.Trí,A.Tuấn

Chiều

-14h: Họp giải ngân vốn

Tại huyện

A.Bình

-14h: Họp thống nhất số liệu đất Nông nghiệp không sản xuất được

Tại huyện

A.Trí

Thứ năm
21/11/2019

Sáng

-8h: Khám nghĩa vụ quân sự

Tại xã

A.Bình

Chiều

 

-14h: Họp triển khai giao chỉ tiêu ngân sách

Tại Huyện

A.Bình

-14h: Dự kiểm tra công tác phổ biến pháp luật cơ sở xã tiếp cận pháp luật

Tại huyện

A.Trí

Thứ sáu

22/11/2019

Sáng

-8h: Tổng kết năm Nông nghiệp và công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Tại Huyện

A.Bình

-8h: Dự Đại hội chi bộ thôn Tây An

Tại thôn

A.Trí,A.Tuấn

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí