menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)
Đăng ngày 28-10-2019 14:36

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 44 từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 28/10/2019

Sáng

-8h: Sơ kết 9 tháng  

Tại Huyện

A.Bình

Chiều

-14h: Họp cơ quan  

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ ba
Ngày 29/10/2019

Sáng

-8h: Họp xét nghĩa vụ quân sự

Tại xã

A.Bình

-8h: Hội nghị tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục

Tại huyện

A.Tuấn

-9h: Hội nghị liên tịch giữa TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN xã

Tại xã

A.Bình

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ tư
Ngày 30/10/2019

Sáng

-8h: Hội nghị tổng kết năm nông nghiệp & giao ban thôn

Tại xã

A.Bình,A.Trí,A.Tuấn

Chiều

-14h: Thông qua dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề hoạt động đầu tư công trên địa bàn huyện

Tại huyện

A.Bình

Thứ năm
31/10/2019

Sáng

-8h: Họp BCĐ phòng chống HIV,AIDS, TNXH, TDBVANNTQ

Tại xã

A,Bình,A.Tuấn

Chiều

-14h: Bảo vệ Kế hoạch KTXH năm 2020

Tại huyện

A.Bình

Thứ sáu

01/11/2019

Sáng

-8h: Họp Ban Thường Vụ

Tại xã

A.Bình, A.Trí

Chiều

-14h: Họp ban chấp hành

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí