menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
Đăng ngày 21-10-2019 15:37

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 43 từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 21/10/2019

Sáng

-8h: Tập huấn tôn giáo

Tại T.phố

A.Tuấn

Chiều

-14h: Kiểm tra 3 nhiệm vụ trọng tâm

Tại xã

A.Trí

Thứ ba
Ngày 22/10/2019

Sáng

-8h: Họp giao ban tuần

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

-14h: Họp đất nông nghiệp không sản xuất được

Tại Huyện

A.Tuấn

Thứ tư
Ngày 23/10/2019

Sáng

-8h: Họp các hộ bánh khô mè

Tại thôn

A.Trí

-8h: Thành phố kiểm tra công tác giảm nghèo

Tại xã

A.Tuấn

Chiều

-13h30: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ năm
24/10/2019

Sáng

-8h: Họp nội chính

Tại xã

A,Bình,A.Tuấn

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ sáu

25/10/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

-14h: Báo cáo điểm ngập úng

Tại huyện

A.Bình

-14h: Họp kiểm điểm công tác PCD SXH

Tại xã

A.Tuấn

-14h: Triển khai công tác kiểm kê đất đai

Tại Huyện

A.Trí