menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
Đăng ngày 14-10-2019 18:54

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 42 từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 14/10/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

 

Chiều

-14h: Họp UBND mở rộng

Tại xã

 

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

 

Thứ ba
Ngày 15/10/2019

Sáng

-8h: Giao ban môi trường

 

Tại huyện

A.Trí

 

Chiều

-14h: Họp ban quản trị ngân hàng chính sách xã hội

 

Tại huyện

 

A.Bình

 

Thứ tư
Ngày 16/10/2019

Sáng

-8h: Họp nhãn hiệu OCOP

Tại huyện

 

A.Trí

-8h: Họp dự án Tuyên Sơn – Túy Loan

Tại huyện

A.Bình

Chiều

-13h30: Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy

Tại xã

 

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

 

Thứ năm
17/10/2019

Sáng

-8h: Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN VN

 

Tại xã

A.Trí

Chiều

 

 

-14h: Họp các hộ Giếng Tùng

Tại xã

A.Bình

 

Thứ sáu

18/10/2019

Sáng

-8h: Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN VN

 

  •  

Tại Huyện

 

A.Trí

 

Chiều

-14h:Nghiệm thu sửa chữa kè tại vùng hoa Dương Sơn

  •  

Tại thôn

A.Trí