menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019)
Đăng ngày 07-10-2019 18:53

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 41 từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 07/10/2019

Sáng

-8h: Họp BCH

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

-14h: Họp đội tình nguyện vì môi trường 

Tại xã

A.Tuấn

-15h: Họp xử lý bò

Tại xã

A.Tuấn

Thứ ba
Ngày 08/10/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ tư
Ngày 09/10/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Tuấn

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ năm
10/10/2019

Sáng

-7h30: Rà soát đất nông nghiệp không sản xuất được

Tại Huyện

A.Trí

Chiều

 

-14h: Họp dự án ven sông Túy Loan

Tại Huyện

A.Trí

Thứ sáu

11/10/2019

Sáng

-8h: Hội thảo xây dựng phát triển chính quyền đô thị

Tại Thành phố

A.Trí

-8h: Hội Nông dân tuyên truyền 89 năm thành lập Hội nông dân

Tại xã

A.Bình

Chiều

-14h: Huyện kiểm tra công tác Phòng chống dịch

Tại xã

A.Tuấn