menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019)
Đăng ngày 30-09-2019 18:52

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 40 từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 30/9/2019

Sáng

-Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

-14h: Giao ban UBND 

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

-15h: Làm việc với các cơ cở vi phạm ATTP

Tại xã

A.Tuấn

Thứ ba
Ngày 01/10/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ tư
Ngày 02/10/2019

Sáng

-8h: Kiểm tra dịch Sốt xuất huyết

Tại thôn

A.Tuấn

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ năm
03/10/2019

Sáng

-7h30: HN sơ kết đề án Môi trường

Tại Huyện

A.Trí

Chiều

 

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Thứ sáu

04/10/2019

Sáng

-8h: Họp Ban chấp hành

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

-8h: Liên hoan văn hóa dân tộc Cơ Tu

Tại Hòa Bắc

A.Tuấn

Chiều

-14h: Tổng kết điều tra dân số

Tại Huyện

A.Trí

-14h: Làm việc với nhà chung cư

Tại xã

A.Bình