menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)
Đăng ngày 17-09-2019 10:05

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 38 từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 16/9/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Trí,A.Tuấn

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Trí, A.Tuấn

Thứ ba
Ngày 17/9/2019

Sáng

-8h: Hội nghị trực tuyến

 

Tại huyện

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

 

Chiều

-14h: Xét nghĩa vụ quân sự

 

Tại xã

 

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

 

Thứ tư
Ngày 18/9/2019

Sáng

-8h: Họp triển khai tuyến đường kiểu mẫu

Tại xã

 

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

-8h:  Dự bỏ phiếu nông thôn mới

Tại Huyện

Chiều

14h: Làm việc với các Tổ chức Hội

Tại xã

A.Tuấn

 

-14h: Làm việc với bến cát, cơ sở phun PU

Tại xã

A.Bình

Thứ năm
19/9/2019

Sáng

-8h: Tiếp xúc cử tri chuẩn kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV

 

Tại Huyện

 

A.Trí

Chiều

 

- 14h: Triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh

Tại huyện

A.Tuấn

Thứ sáu

20/9/2019

Sáng

-8h: Tập huấn đái tháo đường, tăng huyết áp

Tại xã

A.Tuấn

Chiều

 

-14h: HN cán bộ công chức tại trường THS1 Hòa Châu

 

Tại trường

A.Tuấn