menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)
Đăng ngày 03-09-2019 17:45

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 36 từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 02/9/2019

Sáng

NGHĨ LỄ

 

 

Chiều

NGHĨ LỄ

 

 

Thứ ba
Ngày 03/9/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

 

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

 

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

 

Tại xã

 

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

 

Thứ tư
Ngày 04/9/2019

Sáng

-8h: Họp Ban chấp hành

 

Tại  xã

 

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

Chiều

-14h: Xây dựng bảng giá đất

Tại Huyện

A.Trí

Thứ năm
05/9/2019

Sáng

-7h: dự khai giảng tại các trường

 

Tại các trường

A.Bình,A.Tuấn,A.Trí

 

-8h: Tập huấn thong tư 01 và mức độ khuyết tật

Tại Thành phố

A.Tuấn

Chiều

 

 

-14h: Họp đường vành đai

Tại Huyện

A.Trí

Thứ sáu

06/9/2019

Sáng

-8h: Tổng kết 10 năm nền Quốc phòng toàn dân

  •  

Tại Huyện

A.Bình

 

-10h: HN tổng kết 10 năm Nông thôn mới khu vực Duyên hải nam trung bộ

Tại Tam Kỳ

A.Trí

Chiều

 

-14h: Làm việc tại cơ quan

 

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn