menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 10/6 đến ngày 14/6)
Đăng ngày 10-06-2019 11:45

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ HÒA CHÂU

(Tuần thứ 24 từ ngày 10/6/22019 đến ngày 14/6/2019)

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ hai
Ngày 10/6/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

 

A.Bình,A.Tuấn

 

Chiều

-14h: Họp BCĐ phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Tại Huyện

A.Tuấn

-15h30: BTV làm việc với công an xã

Tại xã

A.Bình

Thứ ba
Ngày 11/6/2019

Sáng

-8h: Họp thống nhất ý kiến cử tri trước kỳ họp

Tại xã

 

A.Bình

 

-8h: Dự tháng hành động trẻ em

Tại Huyện

A.Tuấn

Chiều

-14h: Làm việc với Trang thông tin điện tử

Tại xã

A.Tuấn

 

Thứ tư
Ngày 12/6/2019

Sáng

-8h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

A.Bình,A.Tuấn

 

Chiều

-14h: Làm việc tại cơ quan

Tại xã

 

A.Bình,A.Tuấn

Thứ năm
13/6/2019

Sáng

-8h: Thông qua đất nông nghiệp không sản xuất được

Tại huyện

A.Bình

Chiều

 

 -14h:  Họp PCD tả lợn Châu Phi

Tại huyện

A.Tuấn

Thứ sáu

14/6/2019

Sáng

-8h: Dự hội nghị ở Huyện ủy

  •  

Tại huyện

 

A.Bình

 

-8h: Họp trợ giá xe buýt

Tại xã

A.Trí

Chiều

 

-14h: Làm việc tại cơ quan

 

Tại xã

 

A.Bình,A.Tuấn