menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql

          Sáng ngày 07-10-2019, tại Hội trường UBND xã Hoà Châu, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.