menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
HÒA CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
Đăng ngày 19-02-2023 21:21

         Sáng ngày 19/02/2023, UBND xã Hòa Châu phối hợp với Mặt trận và các Hội đoàn thể tổ chức Hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn 08 thôn. Nội dung lấy ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo; lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến nhân dân

          Tại Hội nghị, đa số ý kiến tán thành dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Các ý kiến góp ý tập trung các vấn đề quy định về Quy hoạch; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính; cơ chế chính sách, giá đất....

       

Tin, ảnh: UBND xã