menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Đăng ngày 16-08-2022 21:06

        Sáng ngày 16/8/2022 UBND xã Hòa Châu tổ chức Lễ phát động  chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19. Về dự với buổi lễ ở huyện có đồng chí Nguyễn Thúc Dũng - Ủy viên BTV huyện ủy, PCT thường trực UBND huyện Hòa Vang, đồng chí Nguyễn Văn Lý, Huyện ủy viên, Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện Hòa Vang. Ở xã có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, đại diện các ban ngành, đoàn thể, Đại diện lãnh đạo Trạm Y tế xã; Đại diện lãnh đạo các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn xã. Hội đồng sư phạm và học sinh trường Tiểu học Lê Kim Lăng. Đại diện Hội phụ huynh học sinh của Trường Tiểu học Lê Kim Lăng và Tiểu học số I Hòa Châu. Tất cả học sinh trong độ tuổi từ 05 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, mũi 2 của trường THCS và tiểu học.

        Tính đến nay, xã Hòa Châu đã triển khai tiêm chủng mũi 1, mũi 2, mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho nhóm tuổi từ 18 tuổi trở lên lần lượt là 15.490 mũi 1; 14.446 mũi 2; 11.720 mũi 3 và 1.841 mũi 4. Riêng trẻ trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn xã tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, 2 còn thấp chỉ mới đạt 76% mũi 1; 72% mũi 2 và 24,2% mũi 3. Số trẻ em trong độ tuổi từ 05 đến dưới 12 tuổi đạt 34,1% mũi 1 và 18,3% mũi 2 còn rất thấp so với các địa phương khác trên địa bàn huyện. Hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và huyện phát động, để bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch thời gian qua, UBND xã Hòa Châu Phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn xã. Với mục tiêu, hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, hoàn thành tỷ lệ tiêm chủng mũi nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thể hiện quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần khôi phục phát triển kinh tế xã hội.

       Qua buổi lễ phát động đã lan tỏa thông điệp “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” được lan tỏa và truyền cảm hứng, “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi với cá nhân, nghĩa vụ với cộng đồng”.

 

HUỲNH ANH – ĐẢNG ỦY HÒA CHÂU