menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
Đăng ngày 03-10-2022 22:50

I. KHỐI ĐẢNG

1. Thường trực Đảng uỷ xã:

Email : danguyxahoachau@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email 

Đà Nẵng

BT Đảng uỷ

Nguyễn Bình

3684022

0905626289

binhn@danang.gov.vn

Phó Bí thư TT

Nguyễn Thị Phương Ngân

3684022

0906147769

nganntp@danang.gov.vn

 II. KHỐI NHÀ NƯỚC:

1. Lãnh đạo UBND xã:

Email : ubndxahoachau@danang.gov.vn

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

CT.  UBND

Lê Đức Hùng

3846287

0983684490

hungld1@danang.gov.vn

PCT TT

Huỳnh Cao Trí

3846287

0933936407

trihc@danang.gov.vn

PCT

Trần Thanh Tuấn

3846287

0905883786

tuantt@danang.gov.vn

 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Điện thoại: 0511-3685212

Chức vụ

Họ và tên

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Đà Nẵng

Tư pháp-Hộ tịch

Lê Chánh Trung

3685212

0799552597

trunglc@danang.gov.vn

Tư pháp-Hộ tịch

Đỗ Quốc Thụ

3685212

0935999109

thudq@danang.gov.vn

Địa chính xây dựng

Nguyễn Đăng Ri

3685212

0905476817

rind@danang.gov.vn

Địa chính xây dựng Ngô Thị Nga 3685212 0935210699 ngant9@danang.gov.vn

LĐTB&XH

Nguyễn Văn Lập

3685212

0905748627

lapnv@danang.gov.vn

Văn hóa xã hội Đặng Quốc Việt 3685212 0935212960 vietdq@danang.gov.vn