menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Châu làm việc với hệ thống chính trị ở thôn
Đăng ngày 28-04-2022 22:37

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban thường vụ Đảng ủy xã Hoà Châu đã xây dựng Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc làm việc với hệ thống chính trị thôn và các ngành, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội xã năm 2022. Theo đó từ ngày 26/4/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành làm việc với tập thể Cấp ủy, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội tại các thôn trên địa bàn xã.Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội xã,công an xã.

                Qua buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thôn, việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, việc thực hiện xây dựng chi bộ kiểu mẫu, công tác chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời đưa ra phương hướng, các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.Qua buổi làm việc Ban Thường vụ Đảng ủy đã lắng nghe cấp ủy chi bộ, hệ thống chính trị ở thôn trao đổi những kết quả đã làm được, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từ đó đề ra những chủ trương,biện pháp áp dụng vào tình hình địa phương để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn,hiệu quả hơn.

             Đến nay,Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tiến hành làm việc được 05/08 thôn, qua trao đổi, thảo luận cho thấy, ở nhiều chi bộ có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhờ đó đã có sự phát triển vượt bậc, đời sống người dân được nâng cao góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

Tin, ảnh: Đảng ủy xã