menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Kết quả thi đấu môn cầu lông, bóng bàn - Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam

KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG, BÓNG BÀN

 MÔN THI ĐẤU

 NỘI DUNG

 KẾT QUẢ

 Cầu lông  Đơn nam  Nhất: Công đoàn cơ quan xã Hòa Châu
 Nhì: Trường tiểu học số 2 Hòa Châu
 Ba: Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh
   Đơn nữ  Nhất: Công đoàn cơ quan xã Hòa Châu
 Nhì: Trường tiểu học số 2 Hòa Châu
 Ba: Trường tiểu học số 1 Hòa Châu
   Đôi Nam - Nữ  Nhất: Công đoàn cơ quan xã Hòa Châu
 Nhì: Trường tiểu học số 2 Hòa Châu
 Ba: Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh 
   Đôi nữ  Nhất: Công đoàn cơ quan xã Hòa Châu
 Nhì: Trường tiểu học số 2 Hòa Châu
 Ba: Trường tiểu học số 1 Hòa Châu 
 Bóng bàn  Đơn nam  Nhất: Công đoàn cơ quan xã Hòa Châu
 Nhì: Trường tiểu học số 2 Hòa Châu
 Ba: Trường tiểu học số 1 Hòa CHâu 
   Đơn nữ  Nhất: Trường tiểu học số 2 Hòa Châu
 Nhì: Trường mầm non Hòa Châu
 Ba: Trường tiểu học số 1 Hòa CHâu