menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Cập nhập kết quả thi đấu - Giải bóng đá mini nữ chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012)

Kết quả thi đấu giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Trận Đấu

Đơn Vị

Kết quả

 Trận 1  Trường mầm non Hòa Châu - Công đoàn cơ quan xã Hòa Châu

 2 - 0

 Trận 2  Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh - Trường tiểu học số 1

 1 - 3

 Trận 3  Công đoàn cơ quan xã Hòa Châu - Trường tiểu học số 2 (14h30, ngày 04/11/2012)

 3 - 0

 Trận 4  Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh -Trường mầm non Hoa Mai (15h30, ngày 04/11/2012)

 0 - 1

 Trận 5  Trường mầm non Hòa Châu - Trường tiểu học số 2 (14h30, ngày 05/11/2012)

 1 - 1

 Trận 6  Trường tiểu học số 1 - Trường mầm non Hoa Mai (15h30, ngày 05/11/2012)

 1 - 2

 Bán kết 1  Trường  mầm non Hòa Châu -  Trường tiểu học số 1 (14h30, ngày 13/11/2012)

1 - 2

 Bán kết 2  Trường mầm non Hoa Mai - Công đoàn cơ quan xã Hòa Châu (15h30, ngày 13/11/2012)

 0 - 2

 Chung kết

Trường tiểu học số 1 - Công đoàn cơ quan xã Hòa Châu (15h, ngày 14/11/2012)

 
 

 Trường mần non Hòa Châu - Trường mầm non Hoa Mai (Đồng hạng 3)