menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
HĐND xã Hòa Châu tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021
Đăng ngày 24-06-2019 08:02

Ngày 21.6.2019, HĐND xã Hòa Châu long trọng  tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm tổng kết nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đại biểu dự kỳ họp

 Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân xã có nhiệm vụ trọng tâm là xem xét đánh giá toàn diện kết quả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2019; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp thiết thực cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tại kỳ họp lần này HĐND xã đã tiến hành xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 đến trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XII; tờ trình về xin phê chuẩn tổng quyết toán thu – chi ngân sách xã năm 2018…. Báo cáo phát triển kinh tế xã hội nêu rõ, ngay từ đầu năm UBND xã đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Hoạt động của HĐND xã được thực hiện tốt theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, phát huy tốt vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đại biểu HĐND xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu dân cử, tiến hành tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND. Hoạt động giám sát, khảo sát được đẩy mạnh, công tác tiếp công dân được thực hiện tốt. Kỳ họp đã nghe thông báo của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng, củng cố chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị, đề xuất với HĐND và UBND huyện…

Đồng chí: Nguyễn Phụ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã khóa XII đã dành nhiều thời gian để thảo luận, tập trung vào một số vấn đề như: Xây dựng nông thôn mới, công tác tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi, công tác sắp xếp vùng hoa Dương Sơn theo hướng du lịch, chuyển đổi hoa công nghệ cao… Kỳ họp thứ 8 khóa XII nhiệm kỳ 2016 -2021 HĐND xã Hòa Châu đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp đề ra và nhất trí thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018, Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020, Nghị quyết về việc cho thôi làm đại biểu HĐND và ủy viên Ban pháp chế HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh