menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Nghị quyết 13/NQ-UBBC về việc công bố số đơn vị, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày 01-03-2021 12:06