menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Quyết định 1248/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của UBND Thành phố Ban hành quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử; xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng hoặc hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 1248/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-03-2019 00:00
Ngày có hiệu lực: 22-03-2019 00:00
Trích yếu: Ban hành quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử; xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng hoặc hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố
Loại văn bản: Quyết định
File đính kèm