menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của UBND Thành phố Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 45/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27-12-2018 00:00
Ngày có hiệu lực: 07-01-2019 00:00
Trích yếu: Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: UBND Thành phố
Loại văn bản: Quyết định
File đính kèm