menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký tài khoản công dân điện tử
Đăng ngày 11-06-2022 19:45

        Thực hiện Kế hoạch 52/KH-UBND ngày 03/6/2022 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký tài khoản công dân điện tử Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác Đề án 06/CP trên địa bàn xã Hòa Châu năm 2022, Sáng ngày 11/6/2022, UBND xã Hòa Châu tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký tài khoản công dân điện tử Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác Đề án 06/CP trên địa bàn xã Hòa Châu năm 2022.

          Tham dự Hội nghị, ở Thành phố có đồng chí Võ Thị Quỳnh Dao – đại diện Sở Thông tin và truyền thông thành phố đến dự và tuyên truyền tại Hội nghị; Ở xã có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã cùng các ban ngành Đoàn thể ở xã, cán bộ chiến sỹ Công an xã, Đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số; Ở thôn có các đồng chí là  Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận 8 thôn, Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, Thành viên tổ công tác Đề án 06/CP của 8 thôn.

          Tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Quỳnh Dao - đại diện Sở Thông tin và truyền thông thành phố trình bày Khái quát nội dung về chuyển đổi số, chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố về chuyển đổi số; Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Công dịch vụ công quốc gia và tạo tài khoản công dân điện tử, tập trung khai thác sử dụng 25 thủ tục hành chính thiết yếu sẽ được ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp Tỉnh theo nội dung của Đề án 06/CP.

           Cũng tại Hội nghị, xã Hòa Châu phối hợp với Đoàn Thanh niên xã, Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Bàu Cầu tổ chức ra mắt mô hình” Điểm hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại thôn Bàu Cầu và  “ Đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số”. Đây là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của xã. Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Ra mắt mô hình “ Đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số”

 

Tin, ảnh: Phương Thảo-VP UBND xã