menu_WAR_hoachauportlet_INSTANCE_TTIRqXtN9Pql
Kỳ họp thứ 11, khóa XII của Hội đồng nhân dân xã Hòa Châu
Đăng ngày 25-06-2020 14:55

        Ngày 24/6/2020, HĐND xã Hòa Châu tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XII nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh kỳ họp

        Kỳ họp đã tập trung phân tích, thảo luận 16 báo cáo, tờ trình; 08 ý kiến tham gia thảo luận, chất vấn; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực điều hành của UBND xã trong triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020, đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên kỳ họp đã thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, khó khăn và làm rõ những nguyên nhân, đề ra các giải pháp hoàn thành nhiêm vụ năm 2020... Tại kỳ họp lần này đã thông qua các Nghị quyết: về miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã đối với bà Trần Thị Ngọc Oanh do chuyển công tác; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách xã năm 2019; Nghị quyết về nhiệm vụ KT-XH,QP-AN 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về Chương trình Giám sát của HĐND xã năm 2021.

Tin ảnh : Huỳnh Anh